КОНТАКТИ

Център за обслужване на клиенти:

  • Адрес: 7200 Разград бул. България 23
  • Телефон: 0890 / 110 110
  • Email: skattelecom@skat.bg

 

Каси и Офиси: