Интерактивна Телевизия

Избираш какво, кога и как да гледаш с интерактивните функции на СКАТ IPTV. Гледайте в удобно за вас време пропуснати предавания и филми. Спирайте на пауза. Превъртайте напред и назад.ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 1. Включване/изключване на приемника.
 2. Бутони за контрол на вашия телевизор
 3. Преминаване към началото на видеото
 4. Преминаване към края на видеото
 5. Предварително избрани от вас любими канали
 6. Изход от ТВ приложението и достъп до всички приложения
 7. Бутон OK изпълнява следните функции:
  • Показва програмата на телевизионните канали.
  • Потвърждаване на операция.
 8. Бързо превключване между двата последно гледани канала
 9. Промяна на Аудиото или езика на субтитрите
 10. Включване/изключване на телевизора.
 11. Поставяне на пауза или възпроизвеждане на филм или запис.
 12. Промяна силата на звука.
 13. Промяна силата на звука.
 14. Изход от ТВ приложението и влизане в настройките
 15. Бутоните със стрелки изпълнява следните функции:
  • Превклюване на канали.
  • Бутони за навигация нагоре и надолу в менюто.
  • Бутони за навигация наляво и надясно в менюто
 16. Бутонът изпълнява следните функции:
  • При едно натискане: Показва кратка информация за текущото и предстоящото предаване
  • При две натискания: Показва разширена информация за текущото предаване
  • При три натискания: Показва меню с различни категории предавания, филми, спорт, музика и др.
 17. Цифрови бутони.
 18. Спиране и пускане на звука на бокс-а

 Инструкция "Как да копираме функциите от дистанционното на телевизора"


Вашето дистанционно разполага с функция, която копира основните функции на дистанционното управление на телевизора. Това позволява да контролирате приемника и телевизора, като използвате само дистанционното на приемника.
Има 5 бутона, с които управлявате телевизора:
 •  Включване/изключване на телевизора.
 •  
 •  Увеличава силата на звука на телевизора.
 •  
 •  Намаля силата на звука на телевизора.
 •  
 •  Заглушава силата на звука на телевизора.
 •  
 •  Смяна на видео входа на телевизора.
 •  
Копиране функциите от дистанционното на телевизора
 1. Стъпка 1
  • Натиснете и задръжте 5 секунди бутона за "Включване/изключване на телевизора" на приемника докато светлинният индикатор остане включен.Вашето дистанционно вече е в режим на копиране.
 2. Стъпка 2
  • Натиснете и задръжте бутон "Включване/изключване на телевизора" от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
 3. Стъпка 3
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Включване/изключване на телевизора" от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
  • Разстоянието между дистанционните трябва да бъде не повече от 3-5мм.
 4. Ако индикаторът премигне 3 пъти, след което светне ярко, вашето дистанционно е получило сигнала и копирането на функцията "Включване/изключване на телевизора" е завършено.

 5. Стъпка 4
  • Натиснете и задръжте бутон "Увеличава силата на звука на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Увеличава силата на звука на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 6. Стъпка 5
  • Натиснете и задръжте бутон "Намаля силата на звука на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Намаля силата на звука на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 7. Стъпка 6
  • Натиснете и задръжте бутон "Заглушава силата на звука на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Заглушава силата на звука на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 8. Стъпка 7
  • Натиснете и задръжте бутон "Смяна на видео входа на телевизора." от дистанционното на приемника за 1 секунда.Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" ще започне да мига, което показва, че вашето дистанционно е готово да получи сигнал от дистанционното на телевизора.
  • Насочете дистанционното на телевизора към дистанционното на приемника, след което натиснете бутон "Смяна на видео входа на телевизора." от дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да се изпрати сигнала
 9. Когато завършите копирането, натиснете който и да е бутон извън зоната на телевизора, за да запазите настройките и да излезете от режима на копиране. Индикаторът ще се изключи
 10. Ако копирането не успее, Индикаторът до бутон "Включване/изключване на телевизора" мига 5 пъти. Повторете стъпките по-горе