SKATTELEKOM

Уведомление за изменение на цените по договори за Интерактивна Телевизия

Уважаеми абонати на СКАТ ТЕЛЕКОМ, Благодарим Ви за лоялността и доверието, което сме изградили през годините! В стремежът си да бъдем открити и прозрачни към всички Вас и да Ви предлагаме услуги с високо качество покриващо всички съвременни стандарти за интерактивна телевизия, с настоящото Ви Уведомяваме, че считано от 01.12.2022 г. месечната абонаментна такса за услугата ни Интерактивна Телевизия /1 ТВ/ ще бъде променена от 14,90 лева на 18,00 лева (с ДДС). Поради описаното по-горе се налага изменение на условията /актуализация на цената/ по действащите договори със СКАТ ТЕЛЕКОМ за посочената услуги - Интерактивна Телевизия /IPТВ/ . Потребителите с прекратени услуги могат да изберат нови от действащия ценоразпис на СКАТ ТЕЛЕКОМ. Новата месечна абонаментна такса (МАТ) (в лева, с ДДС), ще заплащате за ползването на посочените услуги за м. Януари 2023 г. В приложението към настоящото писмо може да намерите всички нови условия на посочените услуги – новият Ценоразпис, както и Списък с гарантирани ТВ програми, включени в пакетите - Интерактивна Телевизия /IPТВ/ Всички останали условия на посочените услуги/договори остават непроменени. Отчетният период на посочените услуги се запазва същият. СКАТ ТЕЛЕКОМ, Ви напомня, че съгласно чл. 230, ал. 3 от ЗЕС можете да прекратите договора си за ползваните от Вас услуги предмет на посочените промени в срок до 1 месец след публикуване на настоящото уведомление за изменение, т.е. до 01.01.2023 г. /включително/, без това да носи негативи или неустойки за Вас. В случай на прекратяване, следва да върнете ползваното крайно устройство, за да не бъдат начислени неустойки за него. В случай, че желаете да задържите предоставеното Ви крайно устройство, то следва да заплатите стойността му. Важно: Настоящото Уведомление има характера на такова по чл. 230, ал. 6 от ЗЕС и е предложение за изменение на цената на договорите за посочените услуги.

https://skattelecom.com/index.php?lang=BG&page=tv-single§ion=promo-single&key=DTV

https://skattelecom.com/index.php?lang=BG&page=channelList§ion=channelList-tv

Уведомление за изменение на цените по договори за Аналогова Телевизия и за Цифрова Телевизия

Дата: 01/12/2022 г.